Edukacja w ciąży

Pakiet Ciąża 1

  • Obejmuje 1 indywidualne spotkanie w ciąży – omówienie laktacji oraz pielęgnacji noworodka (opcjonalnie dopasowanie tematu do potrzeb indywidualnych) – około 1-1,5 godziny
  • Dwie wizyty w gabinecie po porodzie  – jeśli z dojazdem do domu – cena obejmuje jedynie na terenie Kielc

Koszt Pakietu: 250 zł

 

Pakiet Edukacja

Pakiet obejmuje 3 wizyty w gabinecie:

  • Wyprawka, fizjologia i problemy w laktacji, kalendarz szczepień (plus omówienie wszystkich pytań i wątpliwości na ten okres ciąży)
  •  Przygotowanie do porodu (przebieg fizjologicznego, pozycję wertykalne, możliwości znoszenia bólu porodowego, plan porodu
  • Pozycje karmienia, odżywianie w laktacji, pielęgnacja noworodka, omówienie możliwych powikłań i postępowania z noworodkiem na oddziale

Koszt Pakietu:  300 zł

 

Konsultacja

Jedno spotkanie w ciąży – tematyka dowolna

Koszt Konsultacji: 100 zł 
(Cena dotyczy wizyty w gabinecie)