BADANIA NAD METODOLOGIĄ

Zresztą badania nad metodologią faktycznie stosowaną w naukach przyrodniczych wykazały, że neopozytywizm operuje ogromnym uproszczeniem i gdyby nauki przyrodnicze stosowa­ły jego zalecenia, to jest wielce wątpliwe, czy doszłyby do ta­kich odkryć. Logiczny empiryzm doprowadził też do trywializacji koncepcji socjologii pozytywistycznej, ograniczając ogólniejszą refleksję metodologiczną na rzecz jej wtórnych cech związanych z liczeniem mierzeniem, operacjonalizowaniem, indeksowaniem, badaniami sonda­żowymi – jednym słowem na rzecz płaskiego empiryzmu. Mniej wię – cej od lat czterdziestych do sześćdziesiątych (w Polsce chyba do końca siedemdziesiątych) dominuje w socjologii orientacja empi- rystyczna ukształtowana pod wpływem neopozytywizmu.

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!