CESARSKIE ZAMKI MUROWANE

Cesarskie zamki — murowane pfalze — na ogół nie dochowały się do na­szych czasów. Z Helnhausen, Wimpfen, Munzeribergu zachowały się tylko ruiny. Do najwspanialszych w XI—XIII w. należał za­mek landgrafów Turyngii — Wartburg. Na początku XIII w. sta­nowił on nawet swojego rodzaju centrum średniowiecznej nie­mieckiej kultury dworskiej. Zbudowany na wierzchołku strome­go wzgórza, składał się z otoczonych murem obronnym obiektów mieszkalnych i gospodarczych skupionych wokół dwu dziedziń­ców: dolnego — gospodarczego i górnego — reprezentacyjnego. Głównymi budowlami kompleksu (wielokrotnie restaurowanymi) są tu korpus gospodarczy, z pięknymi arkadowymi galeriami ko­lumnowymi, oraz dwie czworoboczne wieże obronne. 

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!