EMPIRYZM LOGICZNY

Empiryzm logiczny był niezdol­ny do zrozumienia własnej relatywności i własnej przynależności do określonego kręgu wartości, jednakże, jak zauważa Kołakowski … sytuacja ta ma walor uniwersalny w życiu ideologicznym, gdzie stanowiska wartościujące przyjęte zakładają, iż należy własne war­tości traktować jako absolutne w odróżnieniu od wszystkich pozo­stałych, a tym samym wszystko, co się z ich uznaniem wiążę przed­stawić jako rezultat pracy oczyszczonej z wtrętów ideologicznych i zredukowanej do gołych sprawności intelektualnych” (1966: 219). Tyle tylko, że w ten sposób scjentyzm neopozytywistów przeobraża się w jedną z ideologii i to w dodatku taką, w której jest dużo potocznych, zdroworozsądkowych przekonań.

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!