NA WYSOKIM WZNIESIENIU

  1. Usytuowany na wyso­kim, trudno dostępnym wzniesieniu, zamek zajmował nieregular­ną przestrzeń o długości około 160 m, szerokości — od północy 60 m, od południa zaś — zaledwie 9 m. Prócz dwu solidnych donżonów, czworobocznego i cylindrycznego (Anebos i Scharfenburg), wchodzących w system fortyfikacji tej okazałej warownej rezy­dencji cesarskiej (tu nawet przechowywano insygnia, snadź za­mek uważano rzeczywiście za niemożliwy do zdobycia), także bu­dynki gospodarcze umocnione były osobnymi murami obronnymi. Z czasów gruntownej przebudowy zaniku za Fryderyka I Barbarossy zachował się m. in. donżon wskazujący już wyraźnie na wy­korzystanie doświadczeń krzyżowców w budownictwie fortyfika­cyjnym. Okazała baszta, kryjąca studnię wydrążoną w skale, na głębokość 62 m, pochodzi z pierwszej połowy XIII w., z czasów Fryderyka II.

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!