NAWIĄZANIE DO ZAŁOŻEŃ

Przy czym orientacja ta nawiązywała do założeń wczesnego neopozytywizmu i tego modelu nauk}., który w ramach filozofii został już wcześniej odrzucony jako nieadekwatny. Mokrzycki upatruje dwa powody tej niezwykłej kariery neopozytywizmu w socjologii: 1) filozofia nauki ze swą receptą na naukowość otwierała przed naukami społe­cznymi perspektywę zrównania ich statusu z naukami przyrodniczy­mi; 2) nastąpiło to w sprzyjającym klimacie intelektualnym, w okresie, w którym wydawało się, że nauka „zdobywając kolejne ob­szary” jest w przededniu zdobycia obszaru zjawisk psychospołecz­nych i kulturowych.

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!