TECHNOLOGIA ZACHOWANIA

Rzeczy są dobre, gdy wzmacniają pozyty­wnie, lub złe, gdy wzmacniają negatywnie, prawdopodobnie ze wzglę­du na ich wartość dla przetrwania gatunku” (Skinner 1978: 124). Sądzenie o wartościach, nazywanie czegoś dobrym lub złym – to kla­syfikowanie w kategoriach wzmocnienia (pozytywnego lub negatywne­go). Bodziec wzmacnia nie dlatego, że jest odczuwany jako dobry, ale dlatego jest odczuwany jako dobry, ponieważ wzmacnia.Skinner dąży do stworzenia „technologii zachowania”, opartej na determiniimie środowiskowym. Według niego człowiek … dzia­ła dla dobra innych nie z powodu uczucia przynależności ani nie odmawia działania ze względu na uczucia alienacji. Jego działa – nie zależy od przymusu wywieranego przez środowisko społeczne (ibid.: 130-131).

Witaj na moim serwisie! Jestem z zawodu budowlańcem, w branży związanej z nieruchomościami spędziłem już 15 lat. Budowanie i nowe inwestycje to część mojego życia. Bloga postanowiłem założyć, żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i informacjami z branży. Zapraszam do czytania!